VANZARI IN RATECONDITII DE ACORDARE A CREDITULUI:

-solicitantul lucreaza pe durata nedeterminata sau pe durata determinata
- solicitantul lucreaza de cel putin 3 luni la actualul loc de munca
-solicitantul este cetatean roman
- varsta solicitantului sa fie peste 20 ani iar varsta maxima 69 ani
- sa posede telefon si sa cunoasca nr de telefon fix (rudenie,cunostinta)

ACTE NECESARE PENTRU

PERSOANE ANGAJATE:
- adeverinta de salariu
- FISA FISCALA pe anul anterior
- C.I. (carte de identitate)
- ultima factura de curent sau telefon mobil cu adresa solicitantului

PENTRU PENSIONARI:
- decizia de pensionare
- decizia asupra capacitatii de munca (in cazul pensiei de boala)
- C.I.
- ultimul cupon de pensie
- ultima factura de curent sau telefon mobil cu adresa solicitantului

TOATE ACTELE SE ADUC IN ORIGINAL